Giới thiệu chương trình Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt" và "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Vì vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt quyết định đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện. 

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực của người học đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ lao động có trình độ và sáng tạo cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi ngành GD&ĐT phải đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý nhà trường, đặc biệt là công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho đội ngũ giáo viên.
 

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay184
  • Tháng hiện tại3,278
  • Tổng lượt truy cập500,060