Giới thiệu chương trình Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt" và "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Vì vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt quyết định đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện. 

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực của người học đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ lao động có trình độ và sáng tạo cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi ngành GD&ĐT phải đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý nhà trường, đặc biệt là công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho đội ngũ giáo viên.
 

Phản hồi mới nhất
rất thú vị
rất ý nghĩa! Tks
Cô ơi! Sao không có file đính kèm ạ?

 13/07/2018     Võ Quốc Khánh

 Bài viết: BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Tài liệu rất bổ ích đối với giáo viên trong việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cảm ơn

 19/06/2018     Loan

 Bài viết: Tài liệu tập huấn giáo dục KNS, giá trị sống

Bình luận trên Download

 13/06/2018     Webmaster

 Bài viết: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay281
  • Tháng hiện tại11,457
  • Tổng lượt truy cập475,860